Vad är ideellt arbete Vad Är Ideellt Arbete. Ett stort tack går till björn alm som varit min handledare och […]

Centrum för ideellt arbete Centrum För Ideellt Arbete. I förord vi vill rikta ett stort tack till de intervjupersoner som […]