Hörde till kungens män Hörde Till Kungens Män. Under davids fyrtionde regeringsår gick man igenom dess släktregister familjevis, och då […]