Erik axel karlfeldt citat Erik Axel Karlfeldt Citat. Vår lyckas hus har goda sparrar. Väl mig, då lekens minnen tvina, […]