Skriva Motion Till Bostadsrättsförening

Posted on

Skriva Motion Till Bostadsrättsförening. Skriv under din motion eftersom det bara är medlemmar i en organisation eller förening som får skriva motioner behöver de som är mottagare vara säkra på att den som har skrivit motionen är medlem i föreningen. En möjlighet för medlemmarna att skriva motioner.

Stämmor
Stämmor from www.hsb.se

Motionen behöver inte skrivas på dator. Löpande under året kan du skicka in förslag på olika åtgärder, synpunkter och annat direkt till styrelsen, muntligt eller skriftligt. Det är styrelsens uppgift att se till att medlemmarna vet hur de ska gå till väga om de vill skriva motioner till årsmötet.

Löpande under året kan du skicka in förslag på olika åtgärder, synpunkter och annat till din styrelse i bostadsrättsföreningen.

En möjlighet för medlemmarna att skriva motioner. Det är bara medlemmar i föreningen som har rätt att motionera till årsmötet. Skriv under din motion eftersom det bara är medlemmar i en organisation eller förening som får skriva motioner behöver de som är mottagare vara säkra på att den som har skrivit motionen är medlem i föreningen.

Har du flera förslag som inte berör varandra, lämna i så fall en motion för varje förslag.

Använd gärna mall för handskriven motion här till höger i listan. Löpande under året kan du skicka in förslag på olika åtgärder, synpunkter och annat direkt till styrelsen, muntligt eller skriftligt. Skriv tydligt vad du vill uppnå med ditt förslag en bra motion har en tydlig problemformulering och en tydlig beslutsformulering.

Lägg motionen i styrelsens brevlåda i god tid före stämman.

En motion är ett förslag om en förändring som en eller flera medlemmar i en förening vill att årsstämman ska rösta om. Till årsstämman däremot ska du skriva en motion. Se därför till att skriva under den med exempelvis till medlemsnummer eller personnummer beroende på vad som är praxis i din förening.

Använd fetstil där så behövs.

Våra mallar är exempel som du kan redigera om du vill. Det är styrelsens uppgift att se till att medlemmarna vet hur de ska gå till väga om de vill skriva motioner till årsmötet. Skriv vad ärendet handlar om.

För att göra det lättare att lämna in en motion har vi arbetat fram en mall.

Medlemmarna i en bostadsrättsförening har rätt att lämna in motioner till en ordinarie årsstämma. Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar. I undantagsfall använd kursiv stil för kortare texter, normalt endast för.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *