Postnord Portotabell Brev Inrikes

Posted on

Postnord Portotabell Brev Inrikes. Der er kommet nye internationale regler for breve, der sendes med varer eller gaver til lande uden for eu. I portotabellerna kan du se hur mycket ditt brev kostar.

Porto Guide
Porto Guide from kjell.smult.com

Under andra delar av året fungerar julfrimärken som frankering av inrikes brev men behöver kompletteras med tilläggsporto för att uppnå aktuellt brevporto. Portotabell och priser för brev inrikes | postnord. Læs mere om de nye regler.

Till portotabell för utrikes brev.

Eller så kan du fästa ett valörlöst frimärke. Der er kommet nye internationale regler for breve, der sendes med varer eller gaver til lande uden for eu. Lokalpost = 50 g priority åland:

Max vikt för brev brevportot för brev;

För mer detaljerad information, se varje tjänsts specifika villkor. Se till att du har rätt portotabell i frankeringsmaskinen 1 januari 2021. Valörlösa frimärken med texten sverige brev inrikes, gäller för inrikes porto upp till 50 gram.

Postnords portotabell för utrikes brev.

Når du sender et brev, gælder det om at vælge den rigtige type til den rigtige pris. Alla priser i prislistan gäller fr.o.m. Brev i inrikes paket, brevporto skulle från nu betalas för dessa ilagda brev.

Portotabell för inrikes brev :

Portotabell och priser för brev inrikes. Pourquoi l'actrice a ã©tã© arrãªtã©e en from file1.closermag.fr från och med den 1 januari 2020 så ingår skrymmandetillägg i priset för frimärkta brev. Gäller för inrikes porto upp till 50 gram och detsamma för utrikes.

Paketets längd får ej överstiga 1,5 meter.

Med en pitney bowes frankeringsmaskin blir priset 8,75 kr inkl moms och 6,56 kr exkl moms vilket gör en besparing på hela 6,44 kr per brev! Värdet på valörlösa frimärken har följande motsvarighet: Se portotabell för inrikes brev och portotabell för utrikes brev.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *