15 Kör Och Vilotider Lastbil Regler New

Posted on

Kör och vilotider lastbil regler

Kör Och Vilotider Lastbil Regler. • en reducerad dygnsvila ska vara minst 9 sammanhängande timmar. Ta 15 minuter rast, sen kör 2,30 timmar och ta 30 minuter rast.

Teori Lastbil 7 Teori CLastbil,CE och EKP
Teori Lastbil 7 Teori CLastbil,CE och EKP from lastbil.net

Enligt parlamentets beslut ska alla lastbilar ha den nya färdskrivaren monterad senast om fem år. För dessa transporter används färdskrivare för att säkerställa att reglerna följs. Efter en sammanlagd körperiod på 4 timmar och 30 minuter ska du ta en rast på minst 45 minuter, eller en delad rast på 15 och 30 minuter.

Det Spelar Ingen Roll Om Man Kör Yrkesmässigt Eller Privat.

Det finns två undantagsbestämmelser som tillämpas, gemensamma undantag inom eu och nationella undantag för sverige. Maximal körtid per vecka är 56 timmar. Man ska alltid ha en kort rast först, och sen ska man ha en lång rast.

De Fullständiga Författningstexterna Och Den Promemoria Som Mer Ingående Beskriver Regelverket Finns Att Läsa På Sidorna Om.

Ta 15 minuter rast, sen kör 2,30 timmar och ta 30 minuter rast. • en reducerad dygnsvila ska vara minst 9 sammanhängande timmar. * lagen om kör & vilotid * arbetstidslagen och vägarbetstidslagen

Enligt Beslutet Blir Det Ok.

Undantaget innebär bland annat att den dagliga körtiden får utökas till maximalt 11 timmar, medan veckokörtiden får utökas till maximalt 60 timmar. Reglerna gäller varesig du kör privat eller i jobbet. Efter en sammanlagd körperiod på 4 timmar och 30 minuter ska du ta en rast på minst 45 minuter, eller en delad rast på 15 och 30 minuter.

Det Går Även Bra Att Göra Så Här;

Kör & vilotider alla som arbetar med vägtransporter ska ha goda arbetsförhållanden. Du får förlänga den till 10 timmar två gånger per kalendervecka. Enligt parlamentets beslut ska alla lastbilar ha den nya färdskrivaren monterad senast om fem år.

Cabotage, Alltså Rätten Att Göra Vissa Inrikestransporter I Samband Med En Internationell Transport, Får Nya Regler.

Liknande regler gäller också i ett stort antal länder utanför eu. Under vissa förutsättningar får förarna som utför internationella transporter, under två veckor i följd, ta två reducerade veckovilor utanför etableringsstaten förutsatt att. Inga undantag för rast medges.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *