5 Kommunens Träd Över Tomtgräns 2020

Posted on

Kommunens träd över tomtgräns

Kommunens Träd Över Tomtgräns. Besvarad 26 apr 2012 av stefan häge. Nej det är inte kommunens ansvar, men om någon ringer om att det är en olägenhet och grannen är rädd att få trädet på sin tomt tex.

Sandsopning Lessebo
Sandsopning Lessebo from www.lessebo.se

Bestämmelsen gäller däremot inte för trädstammar. Har vi skyldighet att ta ner träden? 1) stora träd (tall) 2) inte direkt snygga.

1) Stora Träd (Tall) 2) Inte Direkt Snygga.

Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. Vad får man göra när grannens träd växer in på tomten? Fastighetsägaren har enligt jordabalken rätt att ta bort dessa om de orsakas olägenheter.

Om Det Kan Antas Att Ett Borttagande Skulle Medföra Skada För Växtens Ägare Ska Man Först Ge Denne En Chans Att Ta Bort Roten Eller Grenen.

4) träden skräpar ner vår välskötta gräsmatta och tomt, barr och kottar. Du måste även se till att det finns fri höjd för trafikanterna och att vägmärken med lätthet ska kunna läsas. Detta utesluter nämligen trädstammar, som inte får.

En Rot Eller Gren Som Tränger In Över En Grannes Tomt Får Tas Bort Om Den Medför Olägenhet (3 Kap.

Besvarad 26 apr 2012 av stefan häge. Höga träd som växer vid en tomtgräns tyder på att gällande lagar är otydliga och svårtolkade. Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde.

I Paragrafen Stadgas Att Rot Eller Gren Som Tränger In Över En Grannes Tomt Får Tas Bort Om Den Medför Olägenhet.

Om det kan antas att ett borttagande skulle medföra skada för växtens ägare skall man först ge denne chansen att ta bort roten eller grenen.det är knappast en tillfällighet att lagen säger rot och gren. Det är förbjudet och straffbart att ta ned eller göra åverkan på. I danmark får exempelvis häckar inte överstiga två meter utan grannens samtycke om häcken inte står en bit in på den egna tomten.

Och Då Kan Kommunen Åka Dit Och Titta Och Bedöma.

Där stadgas att om gren eller rot tränger över tomtgränsen från område intill denna och detta orsakar olägenhet får fastighetsägaren ta bort dessa. Om vägmärken och skyltar inte kan läsas kan det leda till trafikolyckor eller att räddningstjänsten. Det finns också regler för vilka häckar som är lagliga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *