15 Får Man Fälla Träd På Sin Egen Tomt Lates

Posted on

Får man fälla träd på sin egen tomt

Får Man Fälla Träd På Sin Egen Tomt. Ekar som står på grannens eller kommunens tomt får du inte röra, det är rätt så uppenbart för de flesta. Det kan finnas bestämmelser i detaljplanen som omfattar fastigheten och som innebär att man inte utan vidare kan fälla träd på tomten.

Litet Bröllop I Spanien
Litet Bröllop I Spanien from endango003.blogspot.com

Normalt krävs inte marklov för att fälla träd på den egna tomten, vilket innebär att man i de flesta fall får lov att fälla träd på sin egen tomt utan något särskilt tillstånd. Du som är ägare till marken behöver inte tillstånd för att avverka de träd som står där, men det kan finnas lokala undantag. Får man ta bort träd på sin egen tomt.

Man Skulle Ju Kunna Tro Att Man Har Rätt Att Ta Ned Träd På Sin Egen Tomt Men Det Stämmer Inte Riktigt.

Området och just där jag har köpt en tomt på har en ny detaljplan på gång som man antagit. Det kan finnas bestämmelser i detaljplanen som omfattar fastigheten och som innebär att man inte utan vidare kan fälla träd på tomten. I detaljplanen kan det finnas generella bestämmelser som anger att trädfällning kräver marklov.

Men Bara För Att Det Inte Finns Krav På Utbildning För Privatpersoner Innebär Det Inte Att Du Ska Ta Lätt På Uppgiften.

Jag råder dig att informera grannen om detta och om detta inte leder till någon åtgärd från grannen, för att dokumentera trädens tillstånd för att samla bevis i händelse av en. Däremot kan du även behöva tillstånd för ekar som står. Får man fälla träd på sin egen tomt?

Däremot Kan Kommunen Ha Allmänna Rekommendationer Om Att Bevara Exempelvis Ek, Ädellövträd Och Tall.

Trädfällning får alltid utföras av en privatperson så länge som fällningen enbart sker på den egna gården. Det är bra om du stämmer av med kommunen vad som gäller och kollar upp om det finns några restriktioner. Se över de detaljplanebestämmelser som finns på din fastighet om du vill fälla ett träd.

Ekar Som Står På Grannens Eller Kommunens Tomt Får Du Inte Röra, Det Är Rätt Så Uppenbart För De Flesta.

Normalt krävs inte marklov för att fälla träd på den egna tomten, vilket innebär att man i de flesta fall får lov att fälla träd på sin egen tomt utan något särskilt tillstånd. Att även olika regler gäller beroende på när området detaljplanerats och hur växtlivet i området ser ut. Generellt är inte ek fridlyst även om vissa enstaka större träd är skyddade av lag som naturminnen.

Rent Generellt Är Det Lagligt Att Fälla Träd På Egen Tomt Men Det Kan Finnas Begränsningar Eller Undantag Som Gäller.

Du som är ägare till marken behöver inte tillstånd för att avverka de träd som står där, men det kan finnas lokala undantag. Det krävs att man tänker både på sin egen, och omgivningens, säkerhet. Har man dessutom betalt ett par miljoner bara för en sketen liten tomt så vore det väl själva censur om man inte får bestämma själv över ett träd eller ej.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *